AquaDesk

AquaDesk is onze integrale cloud oplossing voor de planning, registratie, opslag en ontsluiting van waterkwaliteit gegevens.

Digitale Delta

De Digitale Delta is een verzameling van API’s t.b.v. gestandaardiseerde data ontsluiting van waterkwaliteit en -kwantiteit meetgegevens.

EBEOsys

In opdracht van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) heeft EcoSys de Ecologische Beoordelingssystemen ontwikkeld.

TWN lijst

De TWN lijst, die wordt beheerd door Rijkswaterstaat, geeft een opsomming van alle aquatische organismen in Nederland en is onderdeel van de Aquo-standaard.

Integrale oplossingen voor waterbeheerders