onze-oplossingen

Onze oplossingen

AquaDesk

AquaDesk (voorheen EcoLIMS) is onze nieuwste oplossing voor het beheer van Taxonomie, Meetnetten en registratie en verwerking van biologische en fysisch-chemische meetgegevens.
Ga naar AquaDesk

Domus

EcoSys heeft voor haar klanten met een uitgebreid onderhoudscontract de Domus-tool en webservice ontwikkeld om stamgegevens op makkelijke en snelle wijze aan klanten te kunnen verspreiden.
Lees verder

EBEO Web

In opdracht van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) heeft EcoSys sinds 1992 de Ecologische Beoordelingssystemen ontwikkeld.

Ga naar EBEO Web

TWN List

De TWN lijst geeft een opsomming van alle aquatische organismen in Nederland en is onderdeel van de Aquo-standaard.

Ga naar TWN List

onze-klanten

Onze klanten

over-ecosys

Over EcoSys

In de afgelopen 25 jaar heeft EcoSys haar bestaansrecht en expertise bewezen door het samenbrengen van specifieke businesskennis op het gebied van waterkwaliteitssystemen en technologie. Met ons werk leveren wij een zinvolle bijdrage rondom beheer van water. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van softwareoplossingen voor monitoring waterkwaliteit op basis van biologische waterkwaliteitsdata.

Het inzichtelijk maken van de waterkwaliteit en waterbeheer zijn hierbij cruciaal en dat gaat des te beter als iedereen meedoet vanuit het besef dat water van levensbelang is voor een duurzame toekomst. Het waterbeleid is dan ook één van de dragers van de duurzaamheidstrategie die vanuit de overheid en samenleving wordt vereist. Op basis van bovenstaande principes heeft EcoSys haar visie verder ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een strategische alliantie ten aanzien van innovatieve softwareontwikkeling op het gebied informatiesystemen voor waterkwaliteit. Hierdoor zijn wij in staat om de waterbeheerders te ondersteunen bij hun bedrijfsprocessen voor monitoring van waterkwaliteit en beheertaken. Onze werkwijze is een unieke combinatie van inhoudelijke waterkennis, hoogwaardige technologie en ons commitment voor support en onderhoud.

Landelijke standaarden data uitwisseling

EcoSys heeft een samenwerkingsverband met Informatie Huis Water en is tevens deelnemer binnen de technische werkgroep en andere overlegorganen die landelijke ‘waterstandaarden’ beheren- en of ontwikkelen. EcoSys conformeert zich hierbij aan de open standaarden voor data uitwisseling zoals IM metingen binnen de Aquo standaard voor het kunnen uitvoeren van beoordeling conform de methodiek Kader Richtlijn Water.  Daarnaast participeert EcoSys binnen de Digitale Delta, een open platform voor slim watermanagent in samenwerking met Rijkswaterstaat en Deltares. Hiermee ondersteunt EcoSys de interoperabiliteit van de digitale overheid in een bredere en internationale context.

Ontwikkeling op de middellange termijn

Naast de ontwikkeling van web informatieportalen voor het delen en analyseren van waterkwaliteit en waterkwantiteitgegevens, verwacht EcoSys dat de ontwikkeling van Hydro-informatica en analysemodellen in belangrijkheid zullen toenemen. Dit zal ook de rol van Waterbeheerders als adviseur doen veranderen. Zij worden steeds meer kenniswerkers of ’Econometristen‘. Op basis van oorzaak en gevolg analyses zullen zij de informatievoorziening voor waterbeheer significant doen verbeteren.

EcoSys is een onderdeel van ISyTec uit Alkmaar en bestaat uit een enthousiast team met veel kennis van de watersector. Wilt u meer weten over de oplossingen die we hebben voor waterschappen en Rijkswaterstaat, neem dan gerust contact met ons op. Ons team staat klaar om u verder te helpen. Wilt u een keer langskomen voor een persoonlijk gesprek met een van onze teamleden in ons mooie pand in Alkmaar? Dat is uiteraard geen probleem; de koffie staat klaar!

Integrale oplossingen voor waterbeheerders