In opdracht van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) heeft EcoSys het beoordelingssysteem EBEOsys ontwikkeld waarmee u de ecologische kwaliteit van diverse watertypen kunt beoordelen. Met ingang van november 2017 is de toetsing via DBF bestanden komen te vervallen waarvoor toetsing via CSV bestanden in de plaats is gekomen, hiermee is het samenstellen en aanbieden van de bestanden sterk vereenvoudigd. Download de EBEOweb handleiding.

Integrale oplossingen voor waterbeheerders