Digitale Delta

De Digitale Delta is het open platform voor het aanbieden en vinden van relevante data voor waterbeheer in Nederland.
Omdat de technologie en de industrie in rap tempo verder ontwikkelen, werken we vanuit de veronderstelling dat gebruik maken van REST de huidige best practice is voor de ontwikkeling van webservices.
REST is een software-architectuurstijl die bestaat uit een aantal richtlijnen en "best practices" voor schaalbare webservices.
REST is breed geaccepteerd binnen het World Wide Web als een eenvoudig alternatief voor webservices die zijn gebaseerd op SOAP en WSDL.

De Digitale Delta is een verzameling van gelijksoortige REST API’s, maar met een ander doelgebied en andersoortige data.
Er zijn twee soorten binnen de Digitale Delta familie:
  • De op tijdsreeksen-gebaseerde DD-API.
  • De op ecologische data toegesneden DD-ECO-API.

DD-API (1.0 en 2.0)

De Digitale Delta API versie 1.0 is primair ontwikkeld voor waterkwantiteitsinformatie.
Denk daarbij aan golfhoogtemetingen, regenmeters, windmeters en andere telemetrische informatie.
Waterkwantiteitsinformatie wordt vaak met een hoge frequentie aangeleverd en verwerkt, meestal door sensoren en andere meetinstrumenten.
Voor dit soort informatie is een efficiënte uitwisselmethode tijdsreeksen, oftewel time series.
Inmiddels is de Digitale Delta API versie 2.0 in ontwikkeling. Deze versie voegt o.a. verwachtingen toe en beperkt de grootte van de uitvoer enigszins.

DD-ECO-API 1.0

Aangezien ecologische data afwijkt van kwantiteitsinformatie, is een speciale API hiervoor ontwikkeld.
Ecologische data richt zich op de gemeten informatie met betrekking tot de wisselwerking tussen organismen, levensgemeenschappen en hun omgeving.
In het kader van de Digitale Delta is zijn veel datasets water-gerelateerd: in en rond het water.
Naast organismen zijn ook chemische- en fysische kenmerken van belang.

Onder chemie worden alle chemische stoffen en samenstellingen gerekend: bijvoorbeeld chloor, zware metalen, (gewassen-)bestrijdingsmiddelen en medicijnen.
Onder fysische kenmerken vallen bijvoorbeeld troebelheid, diepte, stroming, zuurgraad, temperatuur, oeverbegroeiing.
Een aantal parameters komt overeen met parameters voor de tijdsreeksen-gerelateerde data, maar in de ecologie zegt deze informatie alleen iets over de omstandigheden tijdens meting of analyse.

Een groot verschil met de tijdsreeksen-gebaseerde informatie zit in hóe wordt gemeten en geanalyseerd, en wanneer.
Wannéér gemeten wordt is afhankelijk van de opdrachtgever, het project, een planning, maar ook bijvoorbeeld het weer heeft hierop invloed.

Meestal worden de metingen uitgevoerd in het kader van een project en monitoring van waterlichamen (bijvoorbeeld Kader Richtlijn Water), waar ook gespecificeerd staat hoe vaak in welke periode moet worden bemonsterd met welke apparatuur.
Sommige metingen zijn ter plekke te realiseren (bijvoorbeeld plantentellen of vissentelling), maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor metingen van of aan micro-organismen.
Die moeten vaak voorbewerkt worden in een laboratorium en onder een microscoop worden geanalyseerd.
Daarnaast moet in een laboratorium vaak een extrapolatie op de gemeten waarde worden verricht, omdat bijvoorbeeld niet de inhoud van het hele potje wordt bekeken, maar slechts een klein deel onder de microscoop.
Daarom wordt zowel een gemeten- als een berekende waarde wordt opgeslagen.

Meestal dient ook aanvullende meta informatie te worden vastgelegd, zoals:
Wie: opdrachtgever, monsternemer, laboratorium, controlerend laboratorium, taxonoom, rapporteur.
Wat: welke stof, organisme, levensstadium, levensvorm, lengteklasse, stroming tijdens de monstername, (door)zicht, etc.
Wanneer: welke periode, hoe vaak.
Waar: welke locaties, welke compartimenten. De meetpunten zijn niet statisch. Daarom wordt naast de coördinaten van de locatie óók de coördinaten van de monstername vastgelegd.
Waarom: in kader van welk project, welke richtlijnen.
Hoe: welk bemonsteringsapparaat, welke bemonsteringsmethode, welke handboeken, welke kweekmethode, welke analysemethode, etc.

Aangezien deze informatie niet relevant is voor kwantiteitsinformatie, maar juist wél voor ecologische datasets, is de DD-ECO-API ontwikkeld.
Omdat veel meer parameters, grootheden, eenheden, etc. voor waterkwaliteitsmetingen wordt gebruikt dan bij waterkwantiteitsmetingen, biedt de DD-ECO-API tevens extra functionaliteit voor het opzoeken van extra informatie zoals die binnen datasets voor waterkwaliteit van toepassing is.
EcoSys is actief lid van de DD-API werkgroep (definitie, standaardisatie en documentatie), en hoofdontwerper van de DD-ECO-API.

Implementaties

  • AquaDesk ondersteunt zowel DD-API 1.0 en 2.0 als DD-ECO-API 1.0.
  • Voor Hollands Noorderkwartier wordt door EcoSys de data ontsluiting t.b.v. crisisbeheersing ontwikkeld. Hierbij wordt informatie vanuit twee databronnen ontsloten, te weten: FEWS (via DD-API 2.0) en AquaDesk (via DD-ECO-API 1.0) gecombineerd en ontsloten via DD-API 2.0.
  • Hollands Noorderkwartier gebruikt DD-ECO-API 1.0 voor het ontsluiten van AquaDesk-informatie naar hun interne systemen- en webportalen.
  • RWS gebruikt de AquaDesk DD-API 1.0 voor het ontsluiten van hun informatie naar hun interne systemen.

Integrale oplossingen voor waterbeheerders