EcoLIMS is een database applicatie voor de registratie en verwerking van biologische en fysisch-chemische meetgegevens. Het pakket is specifiek ontwikkeld ter ondersteuning van onderzoeksresulaten van waterbeheerders, gemeentes, provinciën en onderzoeksbureaus. In EcoLIMS wordt een waarneming gekoppeld aan een analyse, die op zijn beurt weer is gekoppeld aan een monster. Door deze driedeling kan in EcoLIMS een grote hoeveelheid gegevens met minimale inspanning worden ingevoerd.

EcoLIMS werkt met stamgegevens (zoals locatiegegevens, producten, medewerkers, projecten, relaties, parameters en analyse types) en variabele gegevens (monsters, analyses, waarnemingen) en geeft de invoer in drie hoofdschermen overzichtelijk weer. Stamgegevens en variabele gegevens kunnen handmatig ingevoerd of automatisch geïmporteerd worden in EcoLIMS. Er is tevens een uitgebreide selectie- en rapportage functionaliteit en EcoLIMS kan deze informatie weergeven, afdrukken of exporteren naar een bestand.

De EcoLIMS basisapplicatie heeft functionaliteit voor onder andere locatieregistratie, monsterregistratie, analyseresultaten, soortregistratie, selecties, toegangsbeveiliging, relatie- en projectregistratie. Daarnaast zijn de volgende functies beschikbaar:

 • multi-user versies voor vijf tot honderd gebruikers tegelijk aan het werk in een netwerk omgeving;
 •  invoeren van metingen per product;
 • gebruik van formules;
 • uitgebreide selecties op waarnemingen en ecologische informatie;
 • import- en export van (stam)gegevens in diverse formaten;
 • uitgebreide toegangsbeveiliging;
 • goed controleerbare uitwisseling met andere gebruikers en andere onderzoek locaties en chemische laboratorium systemen;
 • koppelen van afbeeldingen aan locaties of parameters;
 • snelle invoer middels (historische) invoerlijsten;
 • ecologische informatie en soorten modules voor macrofauna, microfauna, macrofyten en microfyten;
 • uitvoer bestanden voor Bever en STOWA beoordelingssystemen;
 • uitwisseling met GIS systemen als EcoView, ARC/Info, ARC/View en MapInfo;

EcoLIMS is een database applicatie en is geschikt voor alle MicroSoft Windows 32-bits versies (Windows 9x, Windows NT, 2000 en XP). Het programma is geschreven in Visual FoxPro, een snelle en stabiele programmeeromgeving van MicroSoft. Door een ingenieuze database structuur werkt het pakket zeer snel, ook met grote databases. Visual FoxPro maakt gebruik van .DBF bestanden die door MicroSoft Excel en Access in te lezen zijn. Daarnaast ondersteunt EcoLIMS .CSV, .SDF, .XLS en ASCII formaten. EcoLIMS maakt tevens gebruik van standaard SQL commando’s, die middels menu gestuurde opdrachten kunnen worden aangemaakt. Dit geeft uitstekende mogelijkheden voor de gebruiker die niet op de hoogte is met SQL om queries te maken. Functionaliteit om complexere queries te maken wordt meegeleverd.

Diverse rapportages en exportfuncties zijn beschikbaar voor de gegevens in EcoLIMS

Bij EcoLIMS wordt standaard een utility meegeleverd waarmee administraties en gebruikers beheerd kunnen worden (zie AnyBase). Tevens kunnen database bestanden met de FileManager direct worden gewijzigd. Indien een klant een uitgebreid onderhoudscontract afsluit krijgt hij toegang tot de Domus webservice, waarmee de meeste recente tabellen voor stamgegevens en parameters gedownload kunnen worden. Zodoende kan een klant altijd up-to-date blijven met de nieuwste standaards op het gebied van ecologie. Het uitgebreide onderhoudscontract geeft ook toegang tot andere utilities zoals Trimex en Domus.

In EcoLIMS wordt middels kleuren aangegeven welke velden te wijzigen zijn (lichtgeel), welk veld actief is (lichtblauw) en welke velden niet wijzigbaar zijn (wit). EcoLIMS kan diverse rapportages uitvoeren, eventueel aangevuld met de berekening van kwaliteitsindices of overzichten van zeldzaamheid (rode-lijst soorten). Koppeling met geografische informatie systemen (GIS) is een uitstekende mogelijk om de meetgegevens grafisch te presenteren. EcoSys levert hiervoor EcoView. Tot slot kunnen gegevens ook in het veld worden ingevoerd in de EcoView VeldGIS module en later worden geïmporteerd in EcoLIMS.

Neem contact op met ons voor meer informatie

Integrale oplossingen voor waterbeheerders